Thẻ: Các nguyên tắc khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khi tiến hành giải thể hoặc muốn chấm dứt hoạt động thì cần phải làm văn bản  đề nghị […]

Xem thêm