Thẻ: Bảng lương mới của công chức sẽ được áp dụng cho những đối tượng nào?

Cập nhật bảng lương mới của công chức áp dụng từ tháng 7/2023

Cập nhật bảng lương mới của công chức áp dụng từ tháng 7/2023, mang lại những thay đổi tích cực về thu nhập cho cán bộ […]

Xem thêm