banner

Thẻ: bán phá giá

Điều kiện áp dụng biện pháp chống phá giá theo quy định của WTO

29/11/2019

Không phải cứ có hiện tượng hàng hoá nước ngoài bán phá giá là nước nhập khẩu có thể áp dụng các biện pháp chống bán […]

Xem thêm

Khái niệm bán phá giá và cách xác định một mặt hàng hóa bán phá giá theo quy định của WTO

29/11/2019

Khái niệm bán phá giá là gì? Làm thế nào để xác định một mặt hàng hóa bán pháp giá? Để giải đáp các thắc măc […]

Xem thêm