Thẻ: bán phá giá

Điều kiện áp dụng biện pháp chống phá giá theo quy định của WTO

Không phải cứ có hiện tượng hàng hoá nước ngoài bán phá giá là nước nhập khẩu có thể áp dụng các biện pháp chống bán […]

Xem thêm

Khái niệm bán phá giá và cách xác định một mặt hàng hóa bán phá giá theo quy định của WTO

Khái niệm bán phá giá là gì? Làm thế nào để xác định một mặt hàng hóa bán pháp giá? Để giải đáp các thắc măc […]

Xem thêm