banner

Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Công ty Luật FBLAW gửi đến Quý bạn đọc bài viết có liên quan về Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải cụ thể như sau:

Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải được quy định tại Điều 208 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Theo đó, Thẩm phán tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa các đương sự.

Trước khi tiến hành phiên họp, Thẩm phán phải thông báo về thời gian, địa điểm tiến hành phiên họp và nội dung của phiên họp cho:

 • Đương sự,
 • Người đại diện hợp pháp của đương sự,
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Trường hợp vụ án dân sự không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được

Trường hợp vụ án dân sự không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được quy định tại Điều 206 và Điều 207 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì Thẩm phán tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ mà không tiến hành hòa giải.

Trường hợp đối với vụ án hôn nhân và gia đình liên quan đến người chưa thành niên:

Trước khi mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải giữa các đương sự thì Thẩm phán, Thẩm tra viên được Chánh án Tòa án phân công phải thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định nguyên nhân của việc phát sinh tranh chấp.

Khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán có thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em về:

 • Hoàn cảnh gia đình,
 • Nguyên nhân phát sinh tranh chấp
 • Nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án.

Trường hợp đối với vụ án tranh chấp về nuôi con khi ly hôn hoặc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn:

Thẩm phán phải lấy ý kiến của con chưa thành niên từ đủ bảy tuổi trở lên.

Trường hợp cần thiết có thể mời đại diện cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em chứng kiến, tham gia ý kiến.

Việc lấy ý kiến của con chưa thành niên và các thủ tục tố tụng khác đối với người chưa thành niên phải bảo đảm các vấn đề sau đây:

 • Sự thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức của người chưa thành niên;
 • Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên
 • Giữ bí mật cá nhân của người chưa thành niên.

Thành phần phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Thành phần tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải gồm có:

 1. Thẩm phán chủ trì phiên họp;
 2. Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp;
 3. Các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của các đương sự;
 4.  Đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động đối với vụ án lao động khi có yêu cầu của người lao động, trừ vụ án lao động đã có tổ chức đại diện tập thể lao động là người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tập thể người lao động, người lao động.
  Trường hợp đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động không tham gia hòa giải thì phải có ý kiến bằng văn bản;
 5. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (nếu có);
 6. Người phiên dịch (nếu có).

Trường hợp cần thiết, Thẩm phán có quyền yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia phiên họp;

Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải
Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

???? Có thể bạn quan tâm:

So sánh quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Thủ tục tiến hành hòa giải theo quy định tố tụng dân sự

Trong trường hợp nào Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án?

Đối với vụ án về hôn nhân và gia đình, Thẩm phán yêu cầu đại diện của các cơ quan sau tham gia phiên họp:

 • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình,
 • Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em,
 • Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Nếu họ vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành phiên họp.

Trường hợp trong vụ án có nhiều đương sự mà có đương sự vắng mặt, nhưng các đương sự có mặt vẫn đồng ý tiến hành phiên họp và việc tiến hành phiên họp đó không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của đương sự vắng mặt thì:

 • Thẩm phán tiến hành phiên họp giữa các đương sự có mặt; nếu các đương sự đề nghị hoãn phiên hòa giải để có mặt tất cả các đương sự trong vụ án thì Thẩm phán phải hoãn phiên họp.
 • Thẩm phán phải thông báo việc hoãn phiên họp và việc mở lại phiên họp cho đương sự.

Trình tự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Trình tự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

Trước khi tiến hành phiên họp, Thư ký Tòa án báo cáo Thẩm phán về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên họp đã được Tòa án thông báo.

Thẩm phán chủ trì phiên họp kiểm tra lại sự có mặt và căn cước của những người tham gia, phổ biến cho các đương sự về quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định của Bộ luật này.

Khi kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, Thẩm phán công bố tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, hỏi đương sự về những vấn đề sau đây:

 • Yêu cầu và phạm vi khởi kiện, việc sửa đổi, bổ sung, thay đổi, rút yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập;
  những vấn đề đã thống nhất, những vấn đề chưa thống nhất yêu cầu Tòa án giải quyết;
 • Tài liệu, chứng cứ đã giao nộp cho Tòa án và việc gửi tài liệu, chứng cứ cho đương sự khác;
 • Bổ sung tài liệu, chứng cứ; yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ;
  yêu cầu Tòa án triệu tập đương sự khác, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa;
 • Những vấn đề khác mà đương sự thấy cần thiết.

Sau khi các đương sự đã trình bày xong, Thẩm phán xem xét các ý kiến, giải quyết các yêu cầu của đương sự.

Trường hợp người được Tòa án triệu tập vắng mặt thì Tòa án thông báo kết quả phiên họp cho họ.

Thủ tục tiến hành hòa giải được thực hiện như sau:

Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án để các đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân tích hậu quả pháp lý của việc hòa giải thành để họ tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án;

Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày nội dung tranh chấp, bổ sung yêu cầu khởi kiện; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu khởi kiện và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có);

Bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu phản tố (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu phản tố của mình và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có);

Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải
Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

???? Chắc ai đó sẽ cần:  Thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện vụ án dân sự cập nhật mới nhất

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; trình bày yêu cầu độc lập của mình (nếu có); những căn cứ để phản đối yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn; những căn cứ để bảo vệ yêu cầu độc lập của mình và đề xuất quan điểm về những vấn đề cần hòa giải, hướng giải quyết vụ án (nếu có);

Người khác tham gia phiên họp hòa giải (nếu có) phát biểu ý kiến;

⇒ Sau khi các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trình bày hết ý kiến của mình, Thẩm phán xác định những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất và yêu cầu các đương sự trình bày bổ sung về những nội dung chưa rõ, chưa thống nhất;

Thẩm phán kết luận về những vấn đề các đương sự đã thống nhất, chưa thống nhất.

 Biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

Thư ký Tòa án phải lập biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và biên bản về việc hòa giải.

Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm tiến hành phiên họp;
 • Địa điểm tiến hành phiên họp;
 • Thành phần tham gia phiên họp;
 • Ý kiến của các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của các đương sự về các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 210 của Bộ luật này;
 • Các nội dung khác;
 • Quyết định của Tòa án về việc chấp nhận, không chấp nhận các yêu cầu của đương sự.

Biên bản về việc hòa giải phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm tiến hành phiên họp;
 • Địa điểm tiến hành phiên họp;
 • Thành phần tham gia phiên họp
 •  Ý kiến của các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự;
 •  Những nội dung đã được các đương sự thống nhất, không thống nhất.

Biên bản phải có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của những người tham gia phiên họp, chữ ký của Thư ký Tòa án ghi biên bản và của Thẩm phán chủ trì phiên họp.

Những người tham gia phiên họp có quyền được xem biên bản ngay sau khi kết thúc phiên họp, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản và ký xác nhận hoặc điểm chỉ.

Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án dân sự thì Tòa án lập biên bản hòa giải thành. Biên bản này được gửi ngay cho các đương sự tham gia hòa giải.

Hy vọng rằng sự tư vấn của Công ty luật FBLAW trên đây sẽ giúp bạn lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc hiện có.

???? Liên hệ với Luật FBLAW chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn, hỗ trợ:

 • Tel: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách./.