banner

Thủ tục nhượng quyền thương hiệu cập nhật năm 2019

Thủ tục nhượng quyền thương hiệu cập nhật năm 2019

Hoạt động nhượng quyền thương hiệu không con là hoạt động hiếm gặp như thời xưa. Các doanh nghiệp đều hướng tới quy mô chuỗi của hàng hoặc công ty lan tỏa khắp toàn cầu, vì vậy nhượng quyền thương hiệu là hoạt động vô cùng hữu ích. KFC là thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng toàn thế giới nhờ thực hiện chiến lược nhượng quyền thương hiệu cho các đơn vị khác khắp toàn thế giới.

Nhượng quyền thương hiệu là gì ?

Nhượng quyền thương hiệu (Franchise), được hiểu là hình thức chia sẻ thương hiệu của công ty cho một cá nhân hoặc công ty khác theo ràng buộc quyền lợi trong khoảng thời gian quy định theo thoả thuận giữa hai bên.

Lợi ích của nhượng quyền thương hiệu

Một là, dễ dàng quản lý chất lượng sản phẩm của thương hiệu khi chuyển nhượng thương hiệu cho công ty, tổ chức khác.

Hai là, phát triển thương hiệu nhanh hơn khi thương hiệu được định hướng bởi nhiều doanh nghiệp được nhượng quyền

Ba là, tăng thời gian phát triển quy mô của thương hiệu khi các công ty được chuyển nhượng thương hiệu sẽ có trách nhiệm xây dựng thương hiệu tốt hơn đem lại lợi ích cho cả 2 bên

Bốn là, tăng doanh thu cho công ty chính khi lợi nhuận từ việc nhượng quyền thương hiệu được các công ty con đóng góp theo sự thỏa thuận ban đầu.

Thủ tục nhượng quyền thương hiệu

Quý khách có thể tham khảo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư 18/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học công nghệ hướng dẫn về hồ sơ đăng ký chuyển nhượng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp như sau:

a) Tờ khai nêu chi tiết trong hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu 2 bên đã ký (2 bản)

b) Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu hợp pháp có chữ ký của cả 2 bên( 1 bản)

c) Văn bằng bảo hộ thương hiệu (1 bản)

d) Văn bản nêu rõ đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng thương hiệu.

e) Giấy ủy quyền của bên chuyển nhượng thương hiệu.

g) Bản sao hóa đơn liên quan đến những chi phí chi trả cho việc chuyển nhượng thương hiệu.

Trong trường hợp cần thiết, Quý khách có thể liên hệ với đội ngũ luật sư của FBLAW để biết thêm các thông tin chi tiết.

Trân trọng,