banner

Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu thường được sử dụng khi cá nhân/tổ chức cử nhân viên liên hệ công tác, làm việc để giải quyết các công việc cụ thể của công ty, tổ chức. Vậy mẫu giấy giới thiệu là gì? So  sánh giấy giới thiệu và giấy uỷ quyền? Vai trò, mục đích sử dụng giấy uỷ quyềnn? Ý  nghĩa của giấy uỷ quyền và mẫu giấy uỷ quyền

Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ

1. Mẫu giấy giới thiệu là gì?

Mẫu giấy giới thiệu là một văn bản do một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (phát hành với mục đích giới thiệu một cá nhân là nhân viên đại diện công ty, cán bộ công chức, viên chức đại diện cho tổ chức đơn vị hoặc các trường hợp khác liên hệ với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức được giới thiệu nhằm thực hiện các công việc cụ thể theo nội dung được ghi nhận trong giới thiệu.

Như vậy, người được giới thiệu là người đại diện hợp pháp cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giới thiệu. Họ có quyền nhân danh tổ chức thực hiện các công giới thiệu.

>>> Xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền

2. So sánh giấy giới thiệu và giấy uỷ quyền

  • Giống nhau:

Cả giấy giới thiệu và giấy uỷ quyền đều có nội dung nhân danh cá nhân, tổ chức để thực hiện một công việc được yêu cầu thực hiện

  • Khác nhau:

Tiêu chí

Giấy giới thiệu

Giấy uỷ quyền

Mục đích sử dụng

mục đích liên hệ, đại diện cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để làm việc, làm rõ, thực thi một công việc cụ thể. được sử dụng với mục đích bên ủy quyền trao quyền thực hiện cho người được ủy quyền thay mặt mình để thực hiện một công việc cụ thể. Người được ủy quyền có thể nhân danh người ủy quyền để thực hiện công việc trong phạm vi công việc đã được ủy quyền.

Tính chất

là văn bản mang tính đối ngoại (chào hỏi, trao đổi, tương tác) của tổ chức, đơn vị hoặc công ty, còn giấy ủy quyền là một văn bản mang tính pháp lý được đại diện, thay mặt, thực hiện, đưa ra phương án giải quyền cho người được ủy quyền trong một phạm vi ủy quyền rộng hơn.

 

3. Vai trò, mục đích sử dụng của giấy giới thiệu là gì ?

Giấy giới thiệu có các vai trò chính như sau:

  •  Tránh trường hợp giả mạo, mạo danh hoặc gây nhầm lẫn đối với các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân được giới thiệu.
  •  Đảm bảo làm việc với đúng người có thẩm quyền hoặc có chuyên môn xử lý vấn đề đang gặp phải
  • Giúp bên được giới thiệu tin tưởng và qua đó nhận được sự hỗ trợ hiệu quả trong thời gian làm việc;
  • Giấy giới thiệu là một tài liệu pháp lý quan trọng để giải trình các vấn đề khác liên quan khi xảy ra các sự cố bất ngờ ngoài ý muốn của các bên.

4. Ý nghĩa của giấy giới thiệu là gì ?

Giấy giới thiệu (thư giới thiệu) bản chất là một văn bản cung cấp các thông tin cần thiết và cơ bản cho bên được giới thiệu. Thông qua giấy giới thiệu các bên có thể rút ngắn được thời gian tìm hiểu, thông tin về đối tác, đối phương. Do vậy, trước khi giới thiệu các đơn vị, tổ chức, cá nhân thường phải trao đổi qua điện thoại, thư điện tử hoặc các phương thức khác để làm rõ về vấn đề cần làm, cần giải quyết để người được giới thiệu có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, còn đơn vị tiếp nhận người đến giải quyết hiểu rõ về đề, yêu cầu, mong muốn của bên được giới thiệu.

Trong nhiều trường hợp, không có giấy giới thiệu thì bên khách hàng, đối tác, doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thể từ chối làm việc vì không rõ các thông tin của người được giới thiệu.

Ví dụ: Nhân viên A là kế toán công ty B muốn làm việc với Chi cục thuế X quản lý công ty, thì cần có giấy giới thiệu của giám đốc công ty gửi đến thủ trưởng Chi cục thuế X. Nếu không có giấy giới thiệu của công ty B thì Chi cục thuế X có quyền từ chối làm việc hoặc cung cấp thông tin.

>>> Xem thêm: Phân biệt giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền

5. Mẫu giấy giới thiệu

CÔNG TY

TƯ VẤN FBLAW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    /GGT-FBLAW

Nghệ An, ngày.….tháng…..năm 2022

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Công ty TNHH tư vấn FBLAW trân trọng giới thiệu

Ông/bà :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CCCD/CMND : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HKTT :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Được cử đến: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Về việc: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để Ông/bà:…………………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến ngày hoàn thành xong thủ tục nói trên./.

Nơi nhận:

–     Như trên

–     Lưu VP.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN FBLAW

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu giấy uỷ quyền của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

vmklcszx.xx,aa/sdd/. heksdlav . heikrj  hgir  kgselfdi  jfkdh  bfdksjlekg  jjmdgh  jsee;ỏlfk  mkk,jdfgg. hdsklcccfjs cc  cjosdc  cn  ksnn. Vsnjdhvn  knv dfkvnskdjd  bẹodhf  nịugh  ie  hrujg  fbiekf. Dỉekug  fi  hfurghfisdkfjnc  jhv  bfhjbcnskd  hèikd  gbvfjdxhf  nìh  vbgfjh. Vmklcszx.xx,aa/sdd/. heksdlav . heikrj  hgir  kgselfdi  jfkdh  bfdksjlekg  jjmdgh  jsee;ỏlfk  mkk,jdfgg. hdsklcccfjs cc  cjosdc  cn  ksnn. Vsnjdhvn  knv dfkvnskdjd  bẹodhf  nịugh  ie  hrujg  fbiekf. Dỉekug  fi  hfurghfisdkfjnc  jhv  bfhjbcnskd  hèikd  gbvfjdxhf  nìh  vbgfjh.