banner

Mẫu đơn cấp lại thẻ căn cước công dân

Mẫu đơn cấp lại thẻ căn cước công dân là một biểu mẫu sử được để yêu cầu cấp lại thẻ căn cước mới. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này. Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu đơn cấp lại thẻ căn cước công dân là gì?

Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân. Có thể hiểu rằng căn cước công dân là một loại giấy tờ dùng để chứng minh nhân thân của công dân Việt Nam.

Mẫu đơn cấp lại thẻ căn cước công dân là một biểu mẫu mà người dân phải điền thông tin cá nhân và lý do cấp lại thẻ căn cước công dân để nộp đến cơ quan chức năng nhằm yêu cầu cấp lại thẻ căn cước mới.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn xin cấp lại hộ chiếu bị mất

2. Các trường hợp cấp lại thẻ căn cước công dân

Theo quy định tại Điều 23 Luật căn cước công dân 2014 quy định về các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

– Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

+ Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

+ Xác định lại giới tính, quê quán;

+ Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân.

– Khi công dân có yêu cầu.

– Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

+ Bị mất thẻ Căn cước công dân;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

3. Cấp lại thẻ căn cước công dân ở đâu?

Công dân khi có nhu cầu phải cấp lại thẻ căn cước công dân, thực hiện cấp lại tại:

Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện, cấp tỉnh bố trí nơi thu nhận và trực tiếp thu nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại địa phương mình.

Hoặc Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an bố trí nơi thu nhận và trực tiếp tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho những trường hợp cần thiết do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.

>>> Xem thêm: Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy

4. Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ căn cước công dân

Thứ nhất:

Công dân mang hồ sơ đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ Căn cước công dân.

Tiếp theo:

– Cán bộ Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân thu nhận thông tin công dân: Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng; thu nhận vân tay; chụp ảnh chân dung; in phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên; thu lệ phí theo quy định; cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

– Thu lại Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân, đổi thẻ Căn cước công dân.

– Tra cứu tàng thư căn cước công dân để xác minh thông tin công dân (nếu có).

–  Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Cuối cùng: Trả kết quả:

Trả thẻ Căn cước công dân và kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ Căn cước công dân đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.

4. Mẫu đơn xin cấp lại căn cước công dân

Mẫu đơn xin cấp lại căn cước công dân được quy định là Mẫu CC01 tại Thông tư Số 04/VBHN-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mẫu CC01 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

 1. Họ, chữ đệm và tên(1): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(1): ………………………………………………………………………………………………………….
 3. Ngày, tháng, năm sinh: …../…../…..; 4. Giới tính (Nam/nữ): ………………………………………………………………………………..

5. Số CMND/CCCD(2):

 1. Dân tộc: ……………………….., 7. Tôn giáo:………………….…. 8. Quốc tịch: ………………………………………………………
 2. Tình trạng hôn nhân: …………………………………….  Nhóm máu (nếu có): ……………………………………………….
 3. Nơi đăng ký khai sinh: ……………………………………………………………………………….…………………………………
 4. Quê quán: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. Nơi thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………….
 7. Nghề nghiệp:………………………………….. 16.Trình độ học vấn: ……………………………………………………………….
 8. Họ, chữ đệm và tên của cha(1):………………………………….. Quốc tịch: …………………..………………………………….

Số CMND/CCCD(*):

14. Họ, chữ đệm và tên của mẹ(1):…………………………………… Quốc tịch: …………………….

Số CMND/CCCD(*):

15. Họ, chữ đệm và tên của vợ (chồng)(1):………………………….. Quốc tịch: ……………………..

Số CMND/CCCD(*):

16. Họ, chữ đệm và tên của người ĐDHP (1):………………………. Quốc tịch: …………………….

Số CMND/CCCD(*):

17. Họ, chữ đệm và tên của chủ hộ(1): …………………………………………………………………..

Số CMND/CCCD(*):

Quan hệ với chủ hộ: ………………………………………………………………………………………

18. Yêu cầu của công dân:

– Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân: ……………………………………………………………

– Chuyển phát thẻ CCCD đến địa chỉ của công dân (có/không): …………………………………….

Địa chỉ nhận:…………………………………………. Số điện thoại: …………………………………..

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.

 

(3) (MÃ VẠCH 2 CHIỀU)
(Mã tờ khai kê khai trực tuyến)
….., ngày….tháng….năm…..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(4) Thời gian hẹn:
………………………………………………..
Tại: <Tên đơn vị đăng ký nộp hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại CCCD>

 

KẾT QUẢ XÁC MINH

Đội Tàng thư căn cước công dân – Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trả lời kết quả đối chiếu, xác minh với hồ sơ gốc (có hoặc không có hồ sơ gốc, nếu có hồ sơ gốc thì có nội dung gì khác với tờ khai CCCD hoặc Phiếu thu nhận thông tin CCCD kèm theo?)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………., ngày…..tháng…..năm…..
…………………………………………..(5)

Cán bộ tra cứu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: – (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu.

– (2): Ghi sCMND/CCCD đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 sthì 3 ô cuối gạch chéo).

– (3) và (4): sử dụng trong kê khai trực tuyến;

– (5): Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng Cnh sát QLHC về TTXH.

– (*): Không bắt buộc công dân phải kê khai.

– CCCD là viết tt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt ca Chứng minh nhân dân; ĐDHP là viết tt ca đại diện hợp pháp./.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về các quy định mới về Mẫu đơn cấp lại thẻ căn cước công dân của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
 • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An