banner

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư là một tài liệu quan trọng tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện dự án đầu tư, Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau, Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư là gì?

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư là một tài liệu tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện dự án đầu tư, nhằm đánh giá hiệu quả, đề xuất các điều chỉnh cần thiết để cải thiện hoặc tối ưu hóa dự án đầu tư.

Bản báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư được sử dụng để thông báo, thuyết phục và cung cấp thông tin cho các bên liên quan, bao gồm chủ đầu tư, các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, và các bên có quyền quyết định về việc điều chỉnh dự án, Báo cáo giám sát và đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư được sử dụng để cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về tình hình thực hiện dự án đầu tư, các lý do và cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh dự án.

>>> Xem thêm: Đăng ký đầu tư dự án của nhà đầu tư nước ngoài tại Nghệ An

2. Thành phần hồ sơ thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư

Căn cứ vào quy định tại Điều 39 của Nghị định 29/2021/NĐ-CP, quy trình và tài liệu liên quan đến việc thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư cụ thể như sau:

– Hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư của chủ đầu tư:

+ Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư:

Đây là văn bản giải thích về lý do và cơ sở của việc điều chỉnh dự án đầu tư. Lưu ý cần nêu rõ các thông tin về dự án ban đầu, những yếu tố cần điều chỉnh, và mục tiêu của việc điều chỉnh.

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi Điều chỉnh:

Báo cáo này sẽ chứa các thông tin về các điểm thay đổi trong dự án, tác động của điều chỉnh đối với khả năng thực hiện và hiệu quả của dự án, cũng như đánh giá về tính khả thi của việc thực hiện các điều chỉnh.

+ Báo cáo giám sát, đánh giá Điều chỉnh dự án đầu tư:

Báo cáo này sẽ tập trung vào việc giám sát quá trình điều chỉnh dự án, đánh giá tiến độ và kết quả của việc thực hiện điều chỉnh.

+ Tài liệu khác có liên quan:

Trong trường hợp có các tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh dự án, như các tài liệu về pháp lý, tài chính, quản lý, sẽ được đính kèm trong hồ sơ.

– Hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư của cơ quan chủ quản:

+ Tờ trình Thủ tướng Chính phủ:

Đây là văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản gửi lên Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự án đầu tư, bao gồm các lý do và cơ sở của việc điều chỉnh.

+ Tờ trình thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư:

Đây là văn bản của cơ quan chủ quản giải thích về các điểm thay đổi trong dự án và tác động của chúng, cũng như các biện pháp kiểm soát và quản lý trong quá trình thực hiện điều chỉnh.

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh:

Tương tự như báo cáo của chủ đầu tư, báo cáo này sẽ đánh giá khả năng thực hiện và hiệu quả của việc điều chỉnh.

+ Báo cáo giám sát, đánh giá Điều chỉnh dự án đầu tư:

Cũng tương tự, báo cáo này sẽ tập trung vào việc theo dõi tiến độ và kết quả của việc điều chỉnh.

3. Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư gồm những nội dung gì?

Các nội dung Điều chỉnh phải được thẩm định; nội dung thẩm định điều chỉnh dự án tương ứng với nội dung thẩm định bao gồm:

a) Đánh giá về hồ sơ dự án gồm các vấn đề

  • Căn cứ pháp lý,
  • Thành phần,
  • Nội dung hồ sơ theo quy định;

b) Sự cần thiết phải đầu tư dự án;

c) Sự phù hợp của dự án với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch có báo liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch; sự phù hợp với chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Đánh giá về việc phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra của dự án; phân tích, lựa chọn quy mô dự án; hình thức đầu tư; phân tích các điều kiện tự nhiên, Điều kiện kinh tế – kỹ thuật, lựa chọn địa điểm đầu tư dự án;

đ) Đánh giá về nhu cầu sử dụng đất; điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có);

>>> Xem thêm: Xin gia hạn thời gian hoạt động dự án đầu tư mới nhất

4. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư được  lập theo mẫu số 05 Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT

Mẫu số 05

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:       /BCGSĐGĐT

……….., ngày …. tháng …. năm ………

 

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên dự án: ………………………………..

Kính gửi: ………………………………………….

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi các nội dung như quy định tại Mục I của Mẫu số 02.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Báo cáo chi tiết về toàn bộ quá trình thực hiện dự án đến thời điểm xin điều chỉnh dự án

(về khối lượng, giá trị thực hiện, giải ngân từng hạng mục đầu tư…).

III. NỘI DUNG VÀ LÝ DO ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN

– Căn cứ pháp lý điều chỉnh dự án

– Nêu rõ các nội dung chính của việc điều chỉnh dự án, các thành phần của dự án được điều chỉnh

– Nêu rõ các lý do, nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan dẫn đến phải điều chỉnh dự án

(Trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án).

ĐÁNH GIÁ LẠI HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH

KIẾN NGHỊ

Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.

 

  CHỦ ĐẦU TƯ
(ký tên, đóng dấu)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tưcủa Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An