banner

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG CỦA FBLAW

ONE TEAM, WE ARE

FBLAW luôn luôn chào đón nhân tài trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý. Chúng tôi luôn luôn trân quý và nỗ lực để xây dựng một đội ngũ trí tuệ – đoàn kết – nhiệt huyết.