banner

Các trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất

Các trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất

Các trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất bao gồm những trường hợp nào? Khi sử dụng đất người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên với người có công và vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, hiện nay pháp luật quy định một số đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất.

1. Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất

Theo Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau:

  •  Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi:

Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với:

–         Người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công;

–         Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo;

 Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

–         Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn.

–         Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

–         Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất
Các trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất

  2. Các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Lưu ý:

–         Việc miễn tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép miễn tiền sử dụng đất theo pháp luật về người có công.

–         Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền sử dụng đất phải có sổ hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn ; vùng biên giới, hải đảo.

–         Người được giao đất ở mới theo dự án di dời do thiên tai được miễn nộp tiền sử dụng đất khi không được bồi thường về đất tại nơi phải di dời.

>>>Xem thêm: Thừa kế quyền sử dụng đất có phải nộp thuế không?

3. Trường hợp được giảm tiền sử dụng đất

–         Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi được miễn khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

–         Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở ( bao gồm giao đất, chuyển mực đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

  • Các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng chính phủ

Trên đây là toàn bộ các trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Để biết thêm các quy định khác về đất đai hãy xem tại chuyên mục Đất đai – Nhà ở của Luật FBLAW.

  • Hotline: 1900.0888.37
  • Email: tuvanfblaw@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
  • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An