banner

Các hình thức tranh chấp thương mại 2023

Tranh chấp thương mại là gì?

Các hình thức tranh chấp thương mại 2023 hiện nay bao gồm những hình thức nào? Hãy cùng công ty Luật FBLAW tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

I.Tranh chấp thương mại

1.Tranh chấp thương mại là gì?

Tranh chấp thương mại là những mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện các hoạt động thương mại.

>>>Xem thêm: Các hình thức nhượng quyền thương mại phổ biến nhất hiện nay.

2. Đặc điểm của tranh chấp thương mại

Thứ nhất, tranh chấp thương mại là những mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong mối quan hệ cụ thể, có thể kể đến như:

+ Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; cho thuê, cho thuê mua; xây dựng, vận chuyển hàng hóa; mua bán trái phiếu cổ phiếu, đầu tư ngân tài chính ngân hàng.

+ Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

+ Tranh chấp khác về kinh doanh thương mại mà pháp luật có quy định.

Thứ hai, mâu thẫn phát sinh từ hoạt động thương mại, do hành vi vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật của các bên tham gia quan hệ hợp đồng thương mại làm thiệt hại đến lợi ích của bên còn lại.

Thứ ba, tranh chấp thương mại chủ yếu là tranh chấp giữa các thương nhân.

Ngoài ra các cá nhân, tổ chức khác cũng có thể là chủ thể của tranh chấp thương mại khi trong các giao dịch, bên không có mục đích sinh lợi chọn áp dụng luật thương mại.

3. Các hình thức tranh chấp thương mại 2023

Tranh chấp thương mại được chia thành các loại sau:

 • Căn cứ theo phạm vi lãnh thổ: Tranh chấp thương mại trong nước và tranh chấp thương mại quốc tế.
 • Căn cứ vào số lượng các bên tranh chấp:  Tranh chấp thương mại hai bên và tranh chấp thương mại nhiều bên.
 • Căn cứ vào lĩnh vực tranh chấp: Tranh chấp liên quan đến hợp đồng, tranh chấp về sở hữu trí tuệ, đầu tư,…
 • Căn cứ vào quá trình thực hiện: Tranh chấp trong quá trình đàm phán soạn thảo ký kết hợp đồng, và tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Căn cứ vào thời điểm phát sinh tranh chấp: Tranh chấp thương mại hiện tại và tương lai.

II. Các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại 2023

 Hình thức giải quyết tranh chấp thương mại

Hiện nay theo quy định của pháp luật, có tất cả 4 hình thức giải quyết tranh chấp thương mại, đó là: Thương lượng, hòa giải, tòa án và trọng tài.

 • Thương lượng: là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua việc các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc , tự dàn xếp tháo gỡ những bất đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp và không cần có sự trợ giúp hay phán quyết cả bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Hòa giải: Là thương thức giải quyết tranh chấp thương mại với sự tham gia là trung gia hòa giải để hỗ trợ thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp đã phát sinh.
 • Giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp tại cơ quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước được tòa án thực hiện theo một trình tự thủ tục nghiêm ngặt chặt chẽ.
 • Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại là phương thức giải quyết thông qua hoạt động của trọng tài viên với kết quả cuối cùng là phán quyết của trọng tài các bên tôn trọng và thực hiện

III. Đặc điểm của các hình thức tranh chấp thương mại 2023

1.   Phương thức thương lượng

–         Được thực hiện bởi cơ chế tự giải quyết thông qua việc các bên tranh chấp gặp nhau bàn bạc, thỏa thuận để giải quyết những bất đồng mà không có sự hiện diện của bên thứ ba.

–         Quá trình thương lượng giữa các bên không chịu sự ràng buộc của quy định pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết.

–         Với phương thức này, việc thực hiện kết quả thương lượng hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của mỗi bên tranh chấp mà không có bất kỳ cơ chế pháp lý nào bảo đảm việc thực thi đối với thỏa thuận của các bên trong quá trình thương lượng.

 2. Phương thức hòa giải

 •  Có sự tham gia của bên thứ ba trong vai trò trung gian để tìm kiếm giải pháp giải quyết tranh chấp;
 • Quá trình hòa giải các bên tranh chấp không chịu sự chi phối bởi các quy định có tính khuôn mẫu, bắt buộc của pháp luật về thủ tục hòa giải;
 • Giống phương thức thương lượng, kết quả hòa giải thành được thực thi hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của các bên tranh chấp mà không có bất kỳ cơ chế pháp lý nào bảo đảm thi hành những cam kết của các bên trong quá trình hòa giải;

3. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án
Giải quyết tranh chấp thương mại bằng tòa án
 • Tòa án chỉ giải quyết tranh chấp thương mại khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án;
 • Phán quyết của tòa án bằng bản án, quyết định nhân danh nhà nước và được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh quyền lực nhà nước;
 • Việc giải quyết theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ thông qua hai cấp xét xử;
 • Giải quyết tranh chấp thương mại khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án;
 • Phán quyết của tòa án  bằng bản án, quyết định nhân danh nhà nước được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh quyền lực nhà nước;
 • Việc giải quyết theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ thông qua hai cấp xét xử.

4.  Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài
Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài
 • Được tiến hành khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài;
 • Chủ thể giải quyết tranh chấp thương mại là các trọng tài viên;
 • Là phương thức đảm bảo quyền tự định đoạt cao nhất của các bên khi mà các bên tranh chấp có thể thống nhất, thỏa thuận lựa chọn trung tâm trọng tài, trọng tài viên, địa điểm giải quyết, luật áp dụng;
 • Hoạt động giải quyết không được công khai, đảm bảo tính bí mật.

Trên đây là một số thông tin về các hình thức tranh chấp thương mại 2023 mà công ty Luật FBLAW gửi đến quý khách hàng tham khảo. Để giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp thương mại, hay liên hệ công ty chúng tôi để được hỗ trợ và giải quyết.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trân trọng./.