banner

Thủ tục tách doanh nghiệp

Thủ tục tách doanh nghiệp

Để phù hợp với khả năng và nhu cầu, đặc biệt là khi doanh nghiệp mất cân bằng trong việc quản lý hoạt động, vì quy mô lớn nên thường xuyên thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp. Tách doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp theo đó một doanh nghiệp có thể tách ra bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp hiện có để thành lập một hoặc một số doanh nghiệp mới mà không chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp bị tách.

Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật FBLAW sẽ cung cấp cho các bạn một số vấn đề liên quan đến thủ tục tách doanh nghiệp.

Thủ tục tách doanh nghiệp
Thủ tục tách doanh nghiệp

1.Loại hình doanh nghiệp có thể tiến hành thủ tục tách doanh nghiệp.

Theo Khoản 1 Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ có công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn được thực hiện hoạt động này. Các loại hình doanh nghiệp khác như: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh không thể tách doanh nghiệp. Bởi lẽ:

 •  Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ sở hữu doanh nghiệp tự làm chủ, tự chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình. Tài sản của doanh nghiệp tư nhân và tài sản của chủ sở hữu không tách bạch. Vì thế, ngoài việc chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp tư nhân không có đủ điều kiện để thực hiện các hoạt động tổ chức lại như chia, tách, sáp nhập.
 •  Đối với công ty hợp danh: các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn đối với tài sản công ty bằng toàn bộ tài sản của mình. Nếu tách công ty, giới hạn về trách nhiệm của thành viên hợp danh sẽ bị thay đổi bản chất, không còn là đặc trưng của công ty hợp danh với chế độ trách nhiệm vô hạn của thành viên hợp danh nữa. Do vậy, không thể thực hiện việc tách công ty hợp danh.

2.Các hình thức tách doanh nghiệp

 • Hình thức 1: Chuyển một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần cho các doanh nghiệp mới theo tỷ lệ sở hữu trong doanh nghiệp bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho doanh nghiệp mới;
 • Hình thức 2: Chuyển toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ sang cho các doanh nghiệp mới.
 •  Hình thức 3: kết hợp 2 hình thức trên.

3. Doanh nghiệp thực hiện việc tách doanh nghiệp thì cần thiết phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

 • Gửi Nghị quyết tách doanh nghiệp cho tất cả chủ nợ, người lao động về việc tách doanh nghiệp. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết tách doanh nghiệp.
 •  Doanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp được tách phải cùng nhau liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ, hợp đồng lao động, nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Sau khi tách, doanh nghiệp bị tách chắc chắn giảm vốn điều lệ. Vì vậy, doanh nghiệp bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ. Đồng thời, thay đổi số lượng cổ phần của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần; số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, số lượng thành viên giảm xuống đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 •  Đăng ký thành lập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp mới hình thành sau tách doanh nghiệp. Theo loại hình doanh nghiệp được tách.

4. Hồ sơ và quy trình thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp.

a. Hồ sơ tách doanh nghiệp.

Theo hướng dẫn tại Cổng thông tin quốc gia về Đăng kí doanh nghiệp hồ sơ tách doanh nghiệp cụ thể như sau:

Thủ tục tách doanh nghiệp
Thủ tục tách doanh nghiệp

– Trường hợp 1: Công ty được tách là công ty TNHH 1 thành viên:

 • Nghị quyết tách công ty theo quy định tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách;
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên của các công ty được tách.
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 •  Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)

– Trường hợp 2: Công ty được tách là công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 •  Nghị quyết tách công ty;
 •  Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên;
 •  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách;
 •  Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên của công ty được tách.
 •  Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 •  Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Trường hợp 3: Công ty được tách là công ty cổ phần

 • Nghị quyết tách công ty;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách;
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần của các công ty được tách.
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

b. Trình tự thực hiện:

– Trường hợp đăng kí trực tiếp: Người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử: Sau khi chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và Scan hồ sơ tài liệu định dạng dưới dạng file PDF thì có thể nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về Đăng kí doanh nghiệp.

5.Thời hạn giải quyết:

– Thời hạn: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung.

Trên đây là những quy định của pháp luật về thủ tục tách doanh nghiệp,nếu như Quý khách hàng có khó khăn chuẩn bị hồ sơ hay thắc mắc về bất kì vấn đề liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ số Hotline: 0973.098.987 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất!

Chúng tôi tự tin  với những luật sư giàu kinh nghiệm và đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, tận tâm, Công ty Luật FBLAW tin rằng sẽ đáp ứng được những yêu cầu từ mọi đối tượng khách hàng một cách chuyên nghiệp và hài lòng nhất.

 Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trân trọng ./.