banner

Thẻ: Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính

Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính

12/10/2019

1. Khái quát về quyết định hành chính 1.1. Khái niệm quyết định hành chính. Quyết đinh hành chính là một dạng của quyết định pháp […]

Xem thêm