banner

Thẻ: xuất nhập cảnh

THỦ TỤC XIN CẤP MIỄN THỊ THỰC 05 NĂM

10/09/2019

THỦ TỤC XIN CẤP MIỄN THỊ THỰC 05 NĂM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Giấy miễn thị thực là giấy cho phép công dân của một quốc […]

Xem thêm