Thẻ: xin tại ngoại cho người đang bị giam giữ

Xin bảo lĩnh cho bị can, bị cáo đang bị tạm giam

Quy định về điều kiện, trình tự thủ tục xin bảo lĩnh

Xin bảo lĩnh hay còn gọi là xin tại ngoại đối với bị can, bị cáo không phải áp dụng biện pháp tạm giam trong quá […]

Xem thêm