banner

Thẻ: visa

THỦ TỤC XIN CẤP MIỄN THỊ THỰC 05 NĂM

10/09/2019

THỦ TỤC XIN CẤP MIỄN THỊ THỰC 05 NĂM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Giấy miễn thị thực là giấy cho phép công dân của một quốc […]

Xem thêm

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam

03/09/2019

Hiện nay nhiều Việt Kiều muốn trở lại Việt Nam sinh sống và mong muốn xin nhập lại quốc tịch Việt Nam để tiện cư trú […]

Xem thêm