banner

Thẻ: ủy quyền khiếu nại có phải công chứng hay không

Đại diện thực hiện khiếu nại

Đại diện thực hiện khiếu nại có phải ủy quyền hay không?

30/10/2020

Đại diện thực hiện khiếu nại có phải ủy quyền hay không? Văn phải ủy quyền thực hiện khiếu nại có bắt buộc phải công chứng, […]

Xem thêm