Thẻ: Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội và số ngày làm việc trong tháng để đóng bảo hiểm xã hội

Thời gian làm việc trong tháng được đóng bảo hiểm xã hội.

Thời gian làm việc trong tháng được đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu ngày, pháp luật quy định như thế nào về vấn đề […]

Xem thêm