Thẻ: Những điểm mới về thẩm quyền điều tra ở BLTTHS năm 2015

Những điểm mới về thẩm quyền điều tra ở BLTTHS năm 2015

Qua hơn 10 năm thực hiện, BLTTHS năm 2003 đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ANQG và TTATXH; đảm bảo môi trường phát […]

Xem thêm