Thẻ: Ngườilaf chứng có quyền và nghĩa vụ như thế nào

Việc lấy lời khai của người làm chứng được quy định như thế nào?

Việc lấy lời khai của người làm chứng được quy định như thế nào? Khi nào lời khai của người làm chứng được dùng làm chứng […]

Xem thêm