Thẻ: Một số lưu ý khi soạn đơn xin đề nghị xác nhận dân sự

Mẫu xin đơn xác nhận dân sự

Hiện tại, khi một cá nhân muốn nộp hồ sơ việc làm hoặc làm hồ sơ xuất khẩu lao động đều cần phải tiến hàn xác […]

Xem thêm