Thẻ: Mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức

  Vào cuối năm, cơ quan, tổ chức nhà nước hay các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tổ chức đánh giá, xếp loại chất […]

Xem thêm