Thẻ: Mẫu biên bản huỷ hàng hoá hư hỏng hết hạn sử dụng

Mẫu biên bản hủy hàng hóa hư hỏng hết hạn sử dụng

Trong việc kinh doanh, hàng hóa sẽ không thể tránh khỏi việc hết hạn sử dụng. Do đó, để tiến hành việc tiêu hủy hàng hóa […]

Xem thêm