banner

Thẻ: khoan trắc môi trường

Ô nhiễm không khí ám ảnh Đông Nam Á

04/10/2019

Khi Piyavathara Natthadana ở Bangkok thấy nhiều bạn bè gặp bệnh về hô hấp, cô biết rằng không khí mình hít thở không an toàn. “Nhiều […]

Xem thêm