banner

Thẻ: Hợp đồng lao đô

Một số nhầm lẫn khi thực hiện hợp đồng lao động

08/10/2019

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong […]

Xem thêm

Tập đoàn FLC thắng kiện báo điện tử Giáo dục Việt Nam

02/10/2019

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phải xin lỗi, gỡ bài viết và bồi thường theo đơn kiện của FLC, TAND quận Cầu Giấy ra […]

Xem thêm

Doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng?

24/09/2019

Khi đăng ký kinh doanh không nhất thiết phải kê khai thông tin kế toán trưởng nhưng khi hoạt động doanh nghiệp bắt buộc phải có […]

Xem thêm