Tag: hỗ trợ tiền mặt

điều kiện được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid 19 đối với người dân - fblaw 3

Điều kiện được nhận hỗ trợ tiền mặt do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với người dân

Điều kiện được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 vừa được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 42/2020 ngày […]

Xem thêm