Thẻ: Hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư mới nhất

Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư mới nhất

Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư mới nhất được quy định cụ thể tại Điều 47 Luật Đầu tư năm 2020. Trong […]

Xem thêm