Thẻ: Giấy đề nghị thanh toán có làm căn cứ để tính vào doanh thu tính thuế không

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán là văn bản sử dụng trong trường hợp người lao động đã chi phục vụ hoạt động công ty nhưng chưa […]

Xem thêm