Thẻ: Giải quyết vụ án trong trường hợp bị đơn vắng mặt tại nơi cư trú

Giải quyết vụ án trong trường hợp bị đơn vắng mặt tại nơi cư trú

Theo quy định mới của BLTTDS 2015, trong trường hợp bị đơn vắng mặt tại nơi cư trú, Thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện […]

Xem thêm