Thẻ: Dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo giấy ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền là một hình thức đại diện, ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định một người khác được đại diện cho mình […]

Xem thêm