Thẻ: Đặc điểm của xóa án tích

Thủ tục xóa án tích

Thủ tục xóa án tích

Thủ tục xóa án tích là thủ tục được Pháp luật Việt Nam quy định thể hiện được sự nhân đạo của Nhà nước dành cho […]

Xem thêm
Quy định về xóa án tích trong Bộ luật hình sự 2015

Quy định về xóa án tích trong Bộ luật hình sự 2015

Quy định về xóa án tích trong Bộ luật hình sự 2015 được quy định như thế nào? Xóa án tích là chế định thể hiện […]

Xem thêm