Thẻ: Các trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến

Hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến

Từ ngày 01/06/2022 chính thức triển khai thủ tục đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến online (passport online) trên toàn quốc. Để giúp quý khách […]

Xem thêm