Thẻ: Các trường hợp được miễn một số môn học

Mẫu đơn xin miễn học chi tiết

Mẫu đơn xin miễn học chi tiết là văn bản trình bày nguyện vọng được miễn bỏ một số môn học trong chương trình học tập […]

Xem thêm