banner

Tag: bò “tham gia giao thông”gây tai nạn

Trâu, bò “tham gia giao thông”gây tai nạn, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm?

Trên nhiều tuyến đường, tình trạng thả rông gia súc đang trở nên phổ biến và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đã […]

Xem thêm