banner

Thẻ: bò “tham gia giao thông”gây tai nạn

Trâu, bò “tham gia giao thông”gây tai nạn, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm?

10/10/2019

Trên nhiều tuyến đường, tình trạng thả rông gia súc đang trở nên phổ biến và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đã […]

Xem thêm