Thẻ: bộ luật lao động 2019

Một số quy định mới về tiền lương, tiền thường của người lao động từ năm 2021

Quy định mới về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động từ năm 2021

Quy định mới về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động là một trong những điểm mới nổi bật của Bộ luật lao động […]

Xem thêm

Điểm mới Bộ luật Lao động sửa đổi so với Bộ luật Lao động hiện hành

Công ty Luật FBLAW gửi đến Quý đọc giả bài viết với nội dung “Điểm mới Bộ luật Lao động sửa đổi so với Bộ luật […]

Xem thêm