Thẻ: Bản sao chứng thực có thời hạn hiệu lực không?

Giá trị pháp lý của bản sao chứng thực

Hiện nay, nhiều loại giao dịch, thủ tục yêu cầu cung cấp bản sao giấy tờ đã được chứng thực. Vậy bản sao chứng thực có […]

Xem thêm