Thẻ: an toàn thực phẩm

Tự công bố vệ sinh an toàn thực phẩm

Tự công bố vệ sinh an toàn thực phẩm

Tự công bố vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những thủ tục pháp lý đang được nhiều khách hàng quan tâm khi đến […]

Xem thêm
Xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm tại Nghệ An

Xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm tại Nghệ An

Xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm tại Nghệ An, hiện nay kinh doanh dịch vụ quán ăn, nhà hàng phát triển […]

Xem thêm
Xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm là một trong những giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận […]

Xem thêm
Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống được xem là giấy phép thông hành của các cơ sở kinh […]

Xem thêm