banner

Thẻ: an toàn thực phẩm

Xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

22/11/2020

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm là một trong những giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận […]

Xem thêm
Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống

20/11/2020

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống được xem là giấy phép thông hành của các cơ sở kinh […]

Xem thêm