banner

Nguyên tắc giải quyết tài sản vợ chồng khi ly hôn

Giải quyết tài sản khi ly hôn

Nguyên tắc giải quyết tài sản vợ chồng khi ly hôn như thế nào? Công ty Luật FBLAW sẽ gửi đến quý khách hàng một số thông tin qua bài viết dưới đây:

1. Nguyên tắc tự thỏa thuận về phân chia tài sản khi ly hôn

Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định, tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý như sau:

 • Trường hợp không có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn;
 • Trường hợp có văn bản thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị Tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì áp dụng các nội dung của văn bản thỏa thuận để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

–  Đối với những vấn đề không được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng hoặc bị vô hiệu thì giải quyết theo các quy định tương ứng của luật;

 • Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn;
 • Việc phân chia tài sản của vợ chồng cần dựa vào đó là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng. Bởi lẽ, đối với mỗi tài sản thì việc phân chia có sự khác nhau.

>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn ly hôn miễn phí

2. Nguyên tắc giải quyết tài sản vợ chồng khi ly hôn đối với tài sản chung của vợ chồng

Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn
Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật hôn nhân gia đình năm 2014, khi phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định hoặc thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu sau đây:

 • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
 • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
 • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
 • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền và nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Nguyên tắc giải quyết tài sản vợ chồng khi ly hôn đối với tài sản riêng của vợ chồng

Chia tài sản riêng của vợ chồng khi ly hôn
Chia tài sản riêng của vợ chồng khi ly hôn

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản chung và tài sản riêng mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

4.1 Khi giải quyết chia tài sản khi ly hôn, Tòa án phải xem xét để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người sau đây:

 1. Vợ
 2. Con chưa thành niên
 3. Con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc
 4. Con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn, bởi lẽ việc ly hôn không chỉ là ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai vợ chồng mà nó còn ảnh hưởng rất lớn tới các con, thế hệ trẻ, mầm non tương lai của đất nước.

Ví dụ:

Khi chia nhà ở là tài sản chung và là chỗ ở duy nhất của vợ chồng, trong trường hợp không chia được bằng hiện vật thì Tòa án xem xét và quyết định cho người vợ hoặc chồng trực tiếp nuôi con chưa thành niên, con bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự nhận hiện vật và thanh toán giá trị tương ứng với phần tài sản được chia cho người chồng hoặc vợ nếu người vợ hoặc chồng có yêu cầu.

4.2. Quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba

 • Khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, Tòa án phải xác định vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba hay không để đưa người thứ ba vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 • Trường hợp vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ về tài sản với người thứ ba mà họ có yêu cầu giải quyết thì Tòa án phải giải quyết khi chia tài sản chung của vợ chồng.
 • Trường hợp vợ chồng có nghĩa vụ với người thứ ba mà người thứ ba không yêu cầu giải quyết thì Tòa án hướng dẫn họ để giải quyết bằng vụ án khác.

Hãy liên hệ tới công ty Luật FBLAW để được các luật sư giàu kinh nghiệm tư vấn và tiến hành các thủ tục liên quan đến vấn đề giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An.