banner

Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH hai thành viên trở lên được tổ chức như thế nào?

cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổng hợp các bộ phận, các đơn vị và cá nhân khác nhau, có mối liên hệ  phụ thuộc để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Để điều hành công ty có hiệu quả phải nắm rõ về cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên
                               Cơ cấu tổ chức công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong bài viết dưới đây,  Công ty Luật MTV FBLAW sẽ cung cấp cho Qúy khách hàng hiểu rõ hơn về cơ cấu tổ chức Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

1. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Cơ cấu, tổ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm:

  • Hội đồng thành viên
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên
  • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị của công ty.

Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH hai thành viên trở lên
                            Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

2. Hội đồng thành viên.

a. Khái quát

Hội đồng thành viên là cơ quan cao nhất, bao gồm tất cả các thành viên của công ty. Là cơ quan không hoạt động thường xuyên và chỉ tồn tại trong thời gian họp. Mỗi năm ít nhất họp một lần, số lần họp định kỳ do Điều lệ công ty quy định.

b. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên:

Hội đồng thành viên có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

Xem xét và quyết định những vấn đề chủ yếu, quan trọng nhất của công ty như:

+ Chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;

+ Tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

+ Phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

+ Giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

+ Mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

+ Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; tổ chức lại công ty; giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

3.Chủ tịch Hội đồng thành viên.

  •  Do Hội đồng thành viên bầu, có thể kiêm giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.
  • Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ như: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên, tài liệu họp hoặc lấy ý kiến của thành viên; Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên, thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết.

4.Giám đốc, Tổng giám đốc.

a. Khái quát:

– Là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty,  chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, do hội đồng thành viên bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Giám đốc (tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định chủ tịch hội đồng thành viên là đại diện theo pháp luật của công ty.

b. Quyền và nghĩa vụ của giám đốc/ Tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty sẽ bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên; Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên; Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty…

5. Ban kiểm soát.

a. Khái quát

Ban kiểm soát là cơ quan thay mặt các thành viên công ty kiểm soát các hoạt động của công ty, pháp luật chỉ bắt buộc công ty trách nhiệm hữu hạn trên 11 thành viên phải có ban kiểm soát.

b. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014 và do điều lệ công ty quy định như sau:

+  Giám sát các hoạt động kinh doanh, hệ thống tài chính và việc thực hiện quy chế trong công ty

+ Tham gia cuộc họp của Hội đồng thành viên,  tham vấn về kế hoạch phát triển cũng như các quyết định quản lý điều hành công ty.

+ Yêu cầu những người quản lý trong công ty cung cấp thông tin khi phát hiện sai phạm.

+ Báo cáo với Hội đồng thành viên, các thành viên khác của Ban kiểm soát và cá nhân có liên quan khi phát hiện người quản lí có hành vi vi phạm pháp luật, quy chế của công ty.

+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ của công ty

Trên đây là quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức Công ty TNHH hai thành viên trở lên, nếu như Quý khách hàng có khó khăn chuẩn bị hồ sơ hay thắc mắc về bất kì vấn đề liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ số Hotline: 0973.098.987 để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất!

Công ty Luật FBLAW với những luật sư giàu kinh nghiệm, đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình sẽ đáp ứng được những yêu cầu từ mọi đối tượng khách hàng một cách chuyên nghiệp và hài lòng nhất.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
  • Email: tuvanfblaw@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
  • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trân trọng ./.