Thẻ: Thủ tục chứng thực chữ ký và một số trường hợp không được chứng thực chữ ký

Thủ tục chứng thực chữ kí và một số trường hợp không được chứng thực chữ kí

Chứng thực chữ ký là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng […]

Xem thêm