Thẻ: những loại phí và lệ phí phải nộp khi sang tên sổ đỏ

Phí và lệ phí sang tên sổ đỏ năm 2024

Phí, lệ phí sang tên Sổ đỏ gồm lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ và lệ phí làm bìa sổ (nếu có). Để […]

Xem thêm