Thẻ: mức xử phạt đối với hành vi thuê mượn chứng chỉ hành nghề dược

Xử phạt hành chính khi cho thuê chứng chỉ hành nghề dược

Mức xử phạt đối với với hành vi cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề dược

Xử phạt hành chính đối với trường hợp cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề dược là quy định mới nhất của Chính phủ tại […]

Xem thêm