banner

Thẻ: Mức thu phí công chứng theo pháp luật hiện hành

Mức thu phí công chứng theo pháp luật hiện hành

15/10/2019

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao […]

Xem thêm