Thẻ: Mẫu đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật

Mẫu đơn xin xác nhận khuyết tật

Mẫu đơn xin xác nhận khuyết tật là biểu mẫu được sử dụng khi cá nhân có nhu cầu muốn xin xác nhận khuyết tật. Bài […]

Xem thêm