Thẻ: ép buộc người khác uống bia rượu

Ép buộc người khác uống rượu bia xử phạt đến 3 triệu đồng

Ép buộc người khác uống rượu, bia có thể bị xử phạt lên đến 3 triệu đồng

Ép buộc người khác uống rượu, bia có thể bị xử phạt lên đến 3 triệu đồng là một trong những quy định mới tại Nghị […]

Xem thêm