Thẻ: Điều kiện được đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe nước ngoài cấp

Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Người nước ngoài, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cấp bằng lái xe quốc tế, khi muốn tham gia giao thông ở […]

Xem thêm