Tag: ai không được mở công ty

Đối tượng không được thành lập doanh nghiệp năm 2021

Luật Doanh nghiệp mới 2020 được Quốc Hội ban hành và sẽ có hiệu lực từ 01/01/2021. Vậy theo quy định mới đối tượng không được […]

Xem thêm