Tag: Thuế TNCN

Điểm mới của Luật quản lý thuế 2019

Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 với nhiều nội dung quan trọng như: Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ […]

Xem thêm