Thẻ: chứng chỉ hành nghề dược

xin giấy phép mở nhà thuốc tại Hà Tĩnh

Xin giấy phép mở nhà thuốc tại Hà Tĩnh

 Xin giấy phép mở nhà thuốc tại Hà Tĩnh là một trong những thủ tục có yêu cầu pháp lý khá nghiêm ngặt. Hồ sơ, trình […]

Xem thêm
Xử phạt hành chính khi cho thuê chứng chỉ hành nghề dược

Mức xử phạt đối với với hành vi cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề dược

Xử phạt hành chính đối với trường hợp cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề dược là quy định mới nhất của Chính phủ tại […]

Xem thêm
Trình tự, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược được Công ty Luật FBLAW cập nhật hướng dẫn thực hiện khi nhiều Quý khách hàng […]

Xem thêm