banner

Tác giả: Bui Thanh Tung

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

23/11/2020

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần là một vấn đề được rất nhiều cá nhân quan tâm. Vậy điều kiện và thủ tục […]

Xem thêm

Thay đổi tỷ lệ vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

20/11/2020

Thay đổi tỷ lệ vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định của pháp luật hiện hành được thực hiện như […]

Xem thêm